Híd

Híd

Hidak készítésével a fogak között elhelyezkedő, úgynevezett sorközi hiányok pótlására van lehetőségünk.

Ezeknek a foghiányoknak több szempontból is indokolt a mielőbbi megszüntetése.

Megfigyelhető a fogelvesztés után ugyanis a hiányt határoló fogak egymás felé dőlése, a hiánnyal szemben lévő fog kiemelkedése, illetve a fog korábbi helyén a csontágy leépülése. Központi szempont természetesen a foghiány okozta esztétikai hátrány is.

Felépítését tekintve egy híd részét képezik a pillérek, a hídhorgonyok és a hídtag. Pillérek alatt a hiányt határoló fogakra, míg hídhorgony alatt a híd azon részére gondolunk, mely a pillérekre, azok csiszolással történő előkészítése után készül (gyakorlatilag korona). Végezetül a hídtag az elvesztett fog/fogak pótlására, a pillérek közé kerülő rész.

Elhorgonyzás tekintetében a saját fogakon kívül lehetőségünk van fogászati implantátumok pillérként történő felhasználására is. A pótlás adott esetben kiterjedtebb hiányok esetén is alkalmazható, szerencsés esetben lehetőségünk van teljes alsó/felső állcsont rekonstrukciót képező körhíd készítésére is.

A koronákhoz hasonlóan a hidak esetében is több opció áll rendelkezésünkre anyagválasztást tekintve. Készülhet a pótlás fémvázra azt kerámiával leplezve, lehet cirkónium tartalmú, de teljes kerámia híd készítése is lehetséges.